Barbara Kania

Członek zarządu fundacji Życie Od Nowa, coach i trener mindfulness.

Pracuje z ludźmi, którzy chcą odmienić swoje życie.  Pomaga im na nowo odnaleźć sens życia, oraz dostrzec możliwości, które pojawiają się gdy zamkną za sobą trudny etap. Łączy metody pracy na poziomie świadomym i podświadomym. Pomaga ludziom zrozumieć jak ważne w życiu jest pozostawanie w zgodzie z samym sobą.  Stawia na swój rozwój i z radością idzie przez życie.

Na konferencji  opowie, jak ważne jest to, by odrzucić nie swoje „stopery”, aby móc cieszyć się swoim życiem.  To, jak programują nas rodzice w dzieciństwie wpajając nam swoje przekonania, ma ogromny wpływ na nas w dorosłym życiu. Zakorzenione w nas nakazy i zakazy tworzą nasz scenariusz życiowy, według którego żyjemy. Bardzo często blokuje to naszą kreatywność, spontaniczność i radość z życia, ponieważ wierzymy w przekonania, z którymi nie do końca się zgadzamy, bo tak naprawdę nie należą do nas.