https://sympatia.onet.pl/entertainment-zone/zycie-od-nowa-zapraszamy-na-konferencje-warszawa,1630,event.html

  • Cykl artykułów i wywiadów o projekcie na portalu Oh!me.pl 

https://ohme.pl/autorzy/zycie_od_nowa/